top of page
Fysio Punt Huissen

GLI (Gecombineerde Leefstijlinterventie)

Wat is GLI bij Fysiopunt Huissen?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Op deze pagina leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Een GLI is een programma waarin mensen advies en begeleiding krijgen over:

  • gezonde voeding;

  • gezonde eetgewoontes;

  • gezond bewegen.

Fysiopunt Huissen biedt de GLI aan middels het CooL concept. CooL is niet het zoveelste dieet, maar het doet veel meer.

Met behulp van je CooL-coach ga je niet alleen met je voedingspatroon aan de slag, maar ook beweging, slaap en persoonlijke

balans komen aan bod. Met persoonlijke balans bedoelen we stress, ontspanning en bijvoorbeeld ook positieve gezondheid. 

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden.

Een GLI duurt 2 jaar. Een GLI bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. 

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen). 

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. 

  • Verzekerden met een BMI vanaf 30 (ook met ‘normale’ buikomvang). Voor de laatste groep geldt dat deze mate van overgewicht over het algemeen als obesitas gekwalificeerd wordt.

BMI staat voor Body Mass Index.Het is een internationaal gebruikte manier om in te schatten hoe gezond je lichaamsgewicht is. De BMI laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt vast of de verzekerde een GLI kan krijgen en kan de verzekerde dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.

Vergoeding GLI?

De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van de GLI vallen NIET onder het eigen risico.

Hoe kunnen we u helpen?

Zoals u ziet kunnen wij u helpen bij veel verschillende klachten op fysiotherapeutisch gebied. Heeft u klachten en denkt u dat wij u als praktijk voor algemene fysiotherapie in Huissen u kunnen helpen? We bekijken graag wat we voor u kunnen betekenen. Neem contact met ons op door het contactformulier in te vullen of door te bellen naar 026-3891066. Of stuur een e-mail naar info@fysiopunthuissen.nl.

bottom of page