Fysio Punt Huissen

VOORWAARDEN

Klachtenregeling KNGF en WGBO

Fysiopunt Huissen is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage op de praktijk.

 

WGBO, uw rechten en plichten

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

 • Als een therapeut  u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

 

Plichten therapeut

 • Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;

 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;

 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;

 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen;

 • Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

 

Rechten patiënt, als patiënt heeft u onder andere de volgende rechten

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen;

 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;

 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener);

 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar;

 • Op inzage in uw medisch dossier.

 

U heeft als patiënt ook plichten

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen;

 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

 

Meer informatie

www.hulpgids.nl

FYSIOPUNT HUISSEN

Mecklenburg 3
6851KL Huissen
(026) 389 10 66
info@fysiopunthuissen.nl

www.fysiopunthuissen.nl

OPENINGSTIJDEN BEWEEGCENTRUM

ma

di 

woe   

do  

vr

za

12 - 21 uur

12 - 21 uur

12 - 21 uur

12 - 21 uur

12 - 20 uur

en

en

en

en

en

07 - 10 uur

07 - 10 uur

07 - 10 uur

07 - 10 uur

07 - 10 uur

09 - 13 uur 

OPENINGSTIJDEN FYSIO

ma

di

woe

do

vr

07:30 - 17:30 uur

07:30 - 21:00 uur

07:30 - 17:00 uur

07:30 - 17:30 uur

07:30 - 17:30 uur