top of page
Fysio Punt Huissen

BEHANDELTARIEVEN

Met de meeste verzekeringen hebben wij een contract. Dit houdt in dat wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar. Fysiotherapie wordt sinds 1 januari 2006 vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Bij een chronische indicatie kan er een vergoeding vanuit de basisverzekering komen. De kosten uit de basisverzekering worden wel verrekend met uw eigen risico.

Bent u niet, of onvoldoende, verzekerd voor fysiotherapie dient u de behandeling direct te betalen middels een pinbetaling.

Met CZ, Nationale Nederlanden en OHRA alsmede met de verzekeraars Caresq, Aevitae (EUCARE) Zorg en Zekerheid en ENO hebben we voor 2023 GEEN contract afgesloten. Hiervoor gelden vergoedingen welke gegeven worden aan ongecontracteerde zorg. Voor meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw zorgverzekeraar of uw behandelend fysiotherapeut.

Wilt u zelf uw polisvoorwaarden bewaken zodat u weet wat uw verzekeringsrechten zijn m.b.t. fysiotherapie? Dit voorkomt vervelende verrassingen achteraf. Uw fysiotherapeut kan u informeren over uw verzekeringsrecht.

Onderstaande tarieven kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Voor een behandeling welke niet 24 uur van te voren is afgezegd brengen wij 75% van het zittingentarief bij u in rekening.

Zitting reguliere fysiotherapie

Zitting manuele therapie

Zitting oedeemtherapie

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Zitting fysiotherapie aan huis

Zitting manuele therapie aan huis

Zitting oedeemtherapie aan huis

Screening, Intake en onderzoek 

Intake en onderzoek na verwijzing

44,00

57,50

57,50

62,50

60,00

70,00

70,00

65,00

57,50

bottom of page